Põllumajandushooned

Uue suunana on lisandunud meie teenuste hulka põllumajanduslike hoonete ehitus. Ehitame ka lihaveiste ja lammaste kasvatamiseks sobilikke hooneid, söödahoidlaid, varjualuseid, tehnikakuure, tahkesõnnikuhoidlaid jne.