Põllumajandushooned

Uue suunana on lisandunud meie teenuste hulka põllumajanduslike hoonete ehitus. Saame pakkuda Teile kiiresti valmivaid hobusetalle, mille seinaelemendid valmivad AS Ritsu tehases. Ehitame ka lihaveiste ja lammaste kasvatamiseks sobilikke hooneid, söödahoidlaid, varjualuseid, tehnikakuure, tahkesõnnikuhoidlaid jne.